Pieter Raaijmakers

Studie

Americana. Europese reflecties op Amerika na 1900

Een opdracht, waarin ik verbanden leg tussen een essay van Joost Zwagerman en beelden van Amerika, met een voldoende afgerond. Vijf EC’tjes erbij. Blij met een 7. Inhoud Amerika speelt vanaf de ontdekking van dit continent een opvallende rol in

Studie

Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen

Vandaag nog een door omstandigheden uitgesteld tentamen gedaan voor de inleidende cursus van de propedeuse Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. Tien EC’tjes erbij. Heel blij met een 8. Inhoud Europeanen werden in deze periode beheerst door zowel angsten voor achteruitgang,

Gezin

Lezers: bedankt!

Overlast in de buurt van mensen met psychische problemen komt steeds vaker voor. Over een stel uit de buurt heb ik eens een paar nét iets te herkenbare stukjes geschreven. Die heb ik nadien verwijderd omdat het anders allemaal zo

Studie

De Nederlandse republiek (1500-1800)

Twee pittige bronnenonderzoeken voldoende afgerond. Vijf EC’tjes erbij. Blij met een 7. Inhoud In de Nederlandse geschiedenis neemt de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën (1588-1795) een unieke plaats in. De historici Jan en Annie Romein hebben wel gesteld dat de

Studie

Inleiding letterkunde

Tentamen en een uitgebreide tekstanalyse voldoende afgerond. Tien EC’tjes erbij. Heel blij met een 8. Inhoud Wat gebeurt er als je een tekst leest, hoe werkt een tekst, hoe werken ontroering en spanning, welke extra betekenis krijgt een tekst wanneer

Studie

Europa in het ancien régime (1450-1800)

Opdracht voldoende en geslaagd voor het tentamen Cultuurgeschiedenis: Europa in het ancien regime (1450-1800). Tachtig tweekeuzevragen. Vijf EC’tjes erbij. Blij met een 7. Inhoud Met de benaming ‘ancien regime’ wordt de periode uit de Europese geschiedenis aangeduid tussen de middeleeuwen

© 2018 Pieter Raaijmakers

Naar boven ↑