Geslaagd voor de cursus Academisch schrijven

Deze cursus van 5 EC (140 uur) behoort tot de propedeuse van de bachelor Algemene cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Het tentamen bestond uit het schrijven van een betoog. Mijn resultaat was voldoende.

INHOUD

Tijdens uw studie Cultuurwetenschappen krijgt u een flink aantal schrijfopdrachten. Menige cursus sluit u af met een betoog of een essay. De teksten die u dan inlevert, moeten aan allerlei criteria voldoen. Er mogen natuurlijk niet te veel taalfouten in staan en de lezer moet begrijpen wat u betoogt, maar dat is nog niet genoeg. Deze cursus behandelt de vaardigheden die onmisbaar zijn bij het schrijven van betogende teksten. Wat is uw standpunt in een bepaald debat en hoe overtuigt u de lezer van uw gelijk? Welke argumenten gebruikt u daarbij?

De cursus Academisch schrijven bestaat uit twee blokken. Blok 1 gaat over taalvaardigheden en Blok 2 richt zich op redeneren en overtuigen. Nadat u twee verplichte opdrachten hebt afgesloten met een voldoende, krijgt u de tentamenopdracht. U maakt een keuze uit een aantal gegeven onderwerpen, ontwerpt een argumentatiestructuur en schrijft een betoog. Aan de hand van de feedback die u op deze eerste versie krijgt, schrijft u een definitieve versie, ook nu weer compleet met argumentatiestructuur. Deze definitieve versie geldt als afsluitend tentamen.

bron: https://www.ou.nl/opleiding?sku=CB0002