Geslaagd voor de cursus Americana. Europese reflecties op Amerika na 1900

Deze cursus van 5 EC (140 uur) behoort tot de propedeuse van de bachelor Algemene cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. De cursus werd afgerond met een onderzoek naar amerikabeelden. Ik heb de essay ‘De speldenpunt van de ziel. Terrorist van John Updike’ uit ‘Americana. Omzwervingen in de Amerikaanse cultuur I’ van Joost Zwagerman geanalyseerd. Mijn resultaat was een zeven.

INHOUD

Elke vier jaar genereren de Amerikaanse presidentsverkiezingen een golf aan belangstelling voor de VS. Journalisten verslaan politieke verwikkelingen, maar er zijn ook veel (reis-)reportages waarin Amerika-deskundigen hun beelden over Amerika tonen. Dit past in een lange Europese traditie van reflectie op Amerika. Amerika wordt door Europeanen gretig gebruikt om hun zorgen of verwachtingen over ontwikkelingen in heden en toekomst te spiegelen. De gebruikte beelden blijken vaak opmerkelijk hardnekkig: de oppervlakkige, materialistische cultuurbarbaar; de pionier met een jeugdige, onconventionele experimenteerdrift; de conformist die uiterlijke schijn aanbidt; de vrije individualist.
In Americana analyseren we de Europese (met nadruk op Nederlandse) reflecties op Amerika aan de hand van vijf thema’s, verspreid in de periode na 1900, met verschillende stereotypen en waarderingen. Aan bod komt het anti-Amerikanisme in het Interbellum, maar ook de extreem positieve opstelling in de Wederopbouwperiode. Hoewel Amerikaanse cultuuruitingen vaak als oppervlakkig worden gekarakteriseerd, is er een diepzinnig tegenbeeld, zoals blijkt uit reflecties op de Rothko-kapel in Houston. Ook uit de omgang met Amerika als land van het postmodernisme blijkt een positieve houding. Maar gelijktijdig is er de afkeer van de oprukkende Disneyficatie. Analysemiddelen uit diverse disciplines zorgen voor het interdisciplinaire karakter van de cursus.

LEERDOELEN

  • Kritische houding kunnen aannemen;
  • Toepassen van kennis op nieuw bronnenmateriaal;
  • Cultuurwetenschappelijke reflectie op de actualiteit;
  • Reflectie op, en toepassen van concepten en theorieën;
  • Omgaan met interdisciplinariteit van cultuurwetenschappen en pluriform bronnenmateriaal;
  • Werken met digitale archieven (Delpher);
  • Kennis van het Europees beeldenreservoir over Amerika;
  • Kennis van het gebruik van dit beeldenreservoir in Europa vanaf 1900;
  • Kennis van Europese discussies over Amerika in Europa vanaf 1900.

bron: https://www.ou.nl/opleiding?sku=CB1302