Geslaagd voor de cursus Sociale psychologie

Deze cursus van 4,3 EC (120 uur) behoort tot de propedeuse van de bachelor Psychologie van de Open Universiteit. Het tentamen bestond uit veertig meerkeuzevragen. Mijn resultaat was een zeven.

INHOUD

In deze cursus maakt u kennis met de belangrijkste sociaal-psychologische theorieën en inzichten. Er wordt ingegaan op thema’s zoals het waarnemen van individuen, zelfbeeld en zelfwaardering, stereotypen en discriminatie, sociale identiteit, attitudes en attitudeverandering, agressie en conflict, en prosociaal gedrag zoals helpen. Daarnaast krijgt u inzicht in sociaal-psychologische onderzoeksmethoden. Ook leert u hoe sociaal-psychologische theorieën kunnen worden toegepast om gedrag te veranderen.

Buren, collega’s, vrienden, familieleden of uw partner: in het dagelijkse leven hebt u vrijwel altijd te maken met anderen. De sociale psychologie biedt verklaringen voor veel herkenbare gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen in relatie tot elkaar. Zo weten we door de sociale psychologie bijvoorbeeld hoe mensen een eerste indruk van elkaar vormen en onder welke omstandigheden zij bereid zijn om een ander hulp aan te bieden.

De cursus Sociale psychologie is een basiscursus voor psychologiestudenten. U raakt vertrouwd met sociaal-psychologische inzichten die veel worden toegepast in alle afstudeervarianten van de masteropleiding psychologie aan de Open Universiteit.

LEERDOELEN

Nadat u deze cursus hebt bestudeerd:

  • Kunt u de belangrijkste ontwikkelingen beschrijven die de sociale psychologie heeft doorgemaakt tijdens haar geschiedenis.
  • Kunt u voorbeelden geven van bijdragen die de sociale psychologie heeft geleverd aan ons begrip van menselijke sociale interacties.
  • Kunt u een overzicht geven van de methoden en technieken die gebruik worden in sociaal psychologisch onderzoek.
  • Kunt u de belangrijkste theoretische kaders omschrijven voor de volgende sociaalpsychologische thema’s: het waarnemen van individuen, zelfbeeld en zelfwaardering, stereotypen, vooroordelen en discriminatie, sociale identiteit, attitudes en attitudeverandering, sociale invloed, agressie en conflict en prosociaal gedrag.
  • Kunt u de belangrijkste constructen die deel uitmaken van deze sociaalpsychologische thema’s definiëren en kunt u deze constructen van elkaar onderscheiden.
  • Kunt u sociaalpsychologische processen als zodanig herkennen en analyseren.
  • Kunt u aangeven hoe sociaalpsychologische theorieën kunnen worden toegepast om attitudes en gedrag te veranderen.

bron: https://www.ou.nl/opleiding?sku=PB0002