Geslaagd voor de Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen

Deze cursus van 10 EC (280 uur) behoort tot de propedeuse van de bachelor Algemene cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. De cursus werd in twee delen afgerond met schriftelijke tentamens met open vragen. Mijn resultaat was een acht.

INHOUD

Europeanen werden in deze periode beheerst door zowel angsten voor achteruitgang, degeneratie, als door een grenzeloos optimisme en vertrouwen in de toekomst. In Nederland is deze sfeer mooi geïllustreerd door dichter Albert Verwey: ‘De tijd van twijfelzucht en wankelmoedigheid is voorbij’, schreef hij in 1907. Hij constateerde dat in de decennia daarvoor Nederland hoe langer hoe krachtiger heeft deelgenomen aan het europese leven’.
Met hem waren veel zelfverzekerde Nederlanders rond 1900 van mening dat er nog veel goeds in het verschiet lag. Zij zouden een Gouden Eeuw van wetenschap, kunst, cultuur en handel beleven die niet onderdeed voor de zeventiende eeuw. Nederlanders wonnen Nobelprijzen, hadden een groot koloniaal rijk, waren toonaangevende kunstenaars en durfden zelfbewust de wereld tegemoet te treden. De toekomst zou niets dan duizelingwekkende mogelijkheden gaan bevatten.
In deze cursus gaan we, aan de hand van het boek van Philipp Blom en aanvullende literatuur en eigentijds bronmateriaal, nader in op deze boeiende periode in Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder. Tevens maakt u door bestudering van deze periode kennis met de vier disciplines (geschiedenis, letterkunde, kunstgeschiedenis en filosofie) en de interdisciplinaire aspecten van de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen.

LEERDOELEN

  • Kennismaken met de disciplines cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, letterkunde en filosofie die aan de Open Universiteit samen de opleiding Algemene cultuurwetenschappen vormen.
  • Kennis van belangrijke historische en culturele ontwikkelingen in Europa rond 1900.
  • Kritisch kunnen reflecteren op cultuurwetenschappelijke literatuur en bronnen

bron: https://www.ou.nl/opleiding?sku=CB0004