Het gelummel is geleden

het gelummel is geleden
de studie weer gestart
dus: ben ik niet beneden
dan lijd ik boven smart