Geslaagd voor de cursus Academisch schrijven

Deze cursus van 5 EC (140 uur) behoort tot de propedeuse van de bachelor Algemene cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Het tentamen bestond uit het schrijven van een betoog. Mijn resultaat was voldoende. INHOUD Tijdens uw studie Cultuurwetenschappen krijgt u een flink aantal schrijfopdrachten. Menige cursus sluit u af met een betoog...

Lees verder...

Geslaagd voor de cursus Italiaanse renaissance 1300-1600

Deze cursus van 5 EC (140 uur) behoort tot de postpropedeuse van de bachelor Algemene cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Voor de museumopdracht heb ik het werk ‘Tronende Madonna en kind met heiligen en engelen’ van Jacopo del Casentino uit het Bonnefantenmuseum in Maastricht betudeerd. Het tentamen bestond uit veertig meerkeuzevragen. Mijn...

Lees verder...

Geslaagd voor de cursus Inleiding in de filosofie 1

Deze cursus van 5 EC (140 uur) behoort tot de propedeuse van de bachelor Algemene cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. De cursus werd afgerond met een schriftelijk tentamen met open vragen. Mijn resultaat was een acht. INHOUD De filosofie begint wanneer het vanzelfsprekende tot vraag wordt. Het woord ‘filosofie’ drukt een besef...

Lees verder...

Geslaagd voor de cursus Naties, staten en nationalisme. Europa vanaf 1800

Deze cursus van 5 EC (140 uur) behoort tot de postpropedeuse van de bachelor Algemene cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Het tentamen bestond uit 80 tweekeuzevragen. Mijn resultaat was een negen. INHOUD De Europese geschiedenis sinds de Franse revolutie is in belangrijke mate bepaald door het nationalisme, te omschrijven als de problematiek...

Lees verder...

Geslaagd voor de Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen

Deze cursus van 10 EC (280 uur) behoort tot de propedeuse van de bachelor Algemene cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. De cursus werd in twee delen afgerond met schriftelijke tentamens met open vragen. Mijn resultaat was een acht. INHOUD Europeanen werden in deze periode beheerst door zowel angsten voor achteruitgang, degeneratie, als...

Lees verder...

Geslaagd voor de cursus Inleiding letterkunde

Deze cursus van 10 EC (280 uur) behoort tot de propedeuse van de bachelor Algemene cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Het historisch deel werd getentamineerd door middel van veertig meerkeuzevragen. De eindopdracht van het tweede onderdeel was een verhaalanalyse, ondersteund door bronnenonderzoek. Mijn resultaat was een acht. INHOUD Wat gebeurt er als...

Lees verder...

Geslaagd voor de cursus Organisatiekunde

Deze cursus van 4,3 EC (120 uur) behoort tot de bachelor Informatiekunde en Bedrijfskunde van de Open Universiteit. Het tentamen bestond uit veertig meerkeuzevragen. Mijn resultaat was een acht. INHOUD In de cursus wordt ingegaan op basisbegrippen rond organiseren, organisatie en management en manieren van kijken in het vakgebied van de organisatiekunde....

Lees verder...