letterkunde

Geslaagd voor de cursus Literatuurwetenschap

Deze cursus van 5 EC (140 uur) behoort tot de postpropedeuse van de bachelor Algemene cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. De cursus werd afgerond met een schriftelijk tentamen met open vragen. Mijn resultaat was een acht. INHOUD In de propedeuse biedt de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen een Inleiding letterkunde aan. In die cursus...

Lees verder...

Geslaagd voor de Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen

Deze cursus van 10 EC (280 uur) behoort tot de propedeuse van de bachelor Algemene cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. De cursus werd in twee delen afgerond met schriftelijke tentamens met open vragen. Mijn resultaat was een acht. INHOUD Europeanen werden in deze periode beheerst door zowel angsten voor achteruitgang, degeneratie, als...

Lees verder...

Geslaagd voor de cursus Inleiding letterkunde

Deze cursus van 10 EC (280 uur) behoort tot de propedeuse van de bachelor Algemene cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Het historisch deel werd getentamineerd door middel van veertig meerkeuzevragen. De eindopdracht van het tweede onderdeel was een verhaalanalyse, ondersteund door bronnenonderzoek. Mijn resultaat was een acht. INHOUD Wat gebeurt er als...

Lees verder...