word-cloud van het gedicht fuck toch off
word-cloud van het gedicht fuck toch off

fuck toch off

ik heb een warmtepomp tevreden opgesteld

waar ik nooit maar de buren altijd zitten

die vinden dat niet sjiek de kankerpitten

nog één woord of ik dreig ze met geweld

dat ding gaat daar een teringherrie maken

zodat ze nooit meer rust genieten in hun hof

alleen hun koppen maakt mij kwaad dus fuck toch off

ik zit mij elke dag weer te vermaken

een meter van de grens is veel te weinig

zelfs de monteur vond de locatie onbeschaafd

ik vind de plek juist uitermate geinig

ik heb een zwakbegaafde achting voor wat leeft

en als ik wil veins ik het tegendeel venijnig

zo is mij dat godvrezend voorgeleefd

  • gedicht
  • ploertenpoëzie
  • Wat als je narcistische of agressieve buurman gedichten zou schrijven? Ik probeer mij in zo’n zieke kop in te leven en schrijf zijn poëzie, gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Ze zijn zo surreëel, dat de ‘normale’ lezer onmogelijk in de wereld van de lyrische ik kan verblijven.