info

Geslaagd voor Academisch schrijven

Een voldoende gehaald voor deze cursus uit de Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Open Universiteit

Inhoud

Tijdens de studie Cultuurwetenschappen werkt u aan een flink aantal schrijfopdrachten. Menige cursus sluit u af met bijvoorbeeld een betoog of een essay. Uw teksten moeten uiteraard goed leesbaar zijn: ze bevatten geen taalfouten, zijn aantrekkelijk geformuleerd, overzichtelijk gestructureerd en vertonen interne samenhang. Daarnaast gelden er ook opleidingsspecifieke eisen. De cursus Academisch schrijven behandelt de vaardigheden die onmisbaar zijn bij het schrijven van betogende teksten op academisch niveau in de cultuurwetenschappen. Ook bij schrijftaken in professionele contexten buiten of na de opleiding zijn deze vaardigheden van belang. Vragen die in deze cursus centraal staan zijn onder andere: Wat is uw standpunt in een bepaald cultuurwetenschappelijk debat en hoe overtuigt u de lezer op basis van een objectieve vergelijking en analyse van secundaire literatuur over dit debat? Hoe kunt u rekening houden met tekstdoel, publiek, en opleidingseisen op het gebied van argumentatie en brongebruik? Hoe pakt u zo’n complexe schrijftaak aan?

De cursus Academisch schrijven biedt u handreikingen voor het efficiënt en effectief ontwerpen van betogende academische teksten in de Nederlandse taal. U verkent manieren om uw teksten duidelijk en lezergericht te presenteren conform de conventies uit het vakgebied. U verfijnt uw schrijftechnieken en ontwikkelt een doelgerichte aanpak voor uw schrijftaken. Dat zijn vaardigheden die ook bij andere cursussen in de opleiding en bij de bachelorscriptie van u worden gevraagd, en die u gedurende de opleiding – mede op basis van feedback – steeds verder ontwikkelt.

De cursus bestaat uit twee blokken. Blok 1 gaat over professionele schriftelijke communicatie. U verkent de eisen die gelden voor effectieve teksten. Afhankelijk van uw startpositie oefent u meer of minder uitgebreid in aspecten van taalverzorging, formulering en tekststructuur. Blok 2 is gericht op academisch en betogend schrijven in de cultuurwetenschappen. Dit blok vormt de hoofdcomponent van deze cursus. U verkent de kenmerken van betogende teksten die gangbaar zijn binnen het cultuurwetenschappelijk debat; u oefent in het formuleren van een standpunt en in de onderbouwing van dat standpunt door middel van argumenten. U leert hoe u secundaire literatuur over een cultuurwetenschappelijk debat representatief kunt integreren in een logisch opgebouwde literatuurbespreking.

Bron: Open Universiteit

Op 11 maart 2019 is geslaagd voor academisch schrijven geplaatst in de rubriek studie.

Trefwoord: open universiteit.

Pagina's en rubrieken: home, museum, werk, studie en over mij.

Alle trefwoorden: kunst, midden-groningen, open universiteit en video.

Sociale media: facebook, twitter, instagram en linkedin.

Sluiten