Inhoud

Het beeld van de Hollandse 17e-eeuwse schilderkunst is in de afgelopen decennia vooral omvangrijker en onoverzichtelijker geworden. De omvang van de productie wordt maximaal geschat op enkele miljoenen schilderijen die veel meer verbeelden dan de bekende landschappen, stillevens en alledaagse taferelen. Ook de invalshoeken waaronder de schilderkunst wordt bestudeerd, zijn toegenomen. Zo wordt tegenwoordig niet alleen geprobeerd kunstenaars en hun oeuvres te identificeren of de vraag naar de betekenis van voorstellingen te beantwoorden. Men kijkt ook naar zo uiteenlopende onderwerpen als de veranderende receptiegeschiedenis van de Hollandse schilderkunst of de manier hoe kunstenaars hun werken vervaardigden.
Om inzicht te krijgen in verschillende vragen en methoden van kunsthistorisch onderzoek wordt in deze cursus een van de meest in het oog springende voorbeelden als case study centraal gesteld. Vanuit één kunstenaar, Rembrandt, worden recente inzichten toegankelijk gemaakt. Zo laat zich de receptie van Rembrandt door de eeuwen heen als het ware lezen als spiegel voor de wisselende waardering van de Hollandse schilderkunst, zoals blijkt uit de verschillende bijdragen in het eerste deel van het tekstboek: ‘Van ketter tot kunstheld: de receptie van Rembrandt en zijn werk’. Het omvangrijke onderzoek naar Rembrandts oeuvre in de afgelopen decennia biedt een goed startpunt om diverse kunsthistorische methodes waaronder het connaisseurschap, het iconografisch onderzoek en het materieel-technisch onderzoek te leren kennen. Hiervoor biedt het tweede deel van het tekstboek ‘Kunsthistorische benaderingen en de veranderende visie op Rembrandt en zijn werk’ het nodige materiaal, aangevuld met bronnen uit de Rembrandt Database (www.rembrandtdatabase.org).

In deze cursus wordt de kennis van de zeventiende-eeuwse Nederlandse kunstgeschiedenis verdiept, in het bijzonder de kennis van materieel-technisch onderzoek, en de omgang met digitale bronnenverzamelingen geoefend.

Bron: Open Universiteit