info

Geslaagd voor De Italiaanse renaissance 1300-1600

Een 6 gehaald voor deze cursus uit de Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Open Universiteit

Inhoud

De cursus behandelt de Italiaanse kunst in de periode van ruwweg 1300 tot 1600, waarbij het accent ligt op de contextuele benadering. Vragen als ‘Wie is de opdrachtgever van dit kunstwerk?’, ‘Voor welk publiek werd het kunstwerk gemaakt?’, ‘Welke functie(s) had het kunstwerk?’ staan steeds centraal. Ook de artistiek-stilistische ontwikkelingen komen daarbij aan de orde. Binnen een chronologische opzet wordt telkens aan de hand van bekende en minder bekende kunstwerken van uiteenlopende aard (architectuur, beeldhouw- en schilderkunst, maar ook kunstnijverheid) een aantal kunstproductiecentra besproken. Hiervan nemen Florence en Rome de belangrijkste plaats in.
Het in toegankelijk Engels geschreven tekstboek Art in Renaissance Italy is uitvoerig in kleur geïllustreerd. De werkboekeenheden van de cursussite volgen de indeling van dit tekstboek: 1) Introduction: Art in Context; 2) The Late Thirteenth and the Fourteenth Century; 3) The Fifteenth Century; 4) The First Half of the Sixteenth Century; en tot slot 5) The Later Sixteenth Century.

Leerdoelen
De cursus beoogt de verdieping van de kennis van de Italiaanse renaissance kunst tussen 1300 en 1600 en de plaatsing in een cultuurhistorisch en kunsthistorisch kader. Gereflecteerd wordt op de betekenis van de verschillende soorten kunst uit deze periode, de manieren waarop deze tot stand kwam en de contemporaine receptie van deze kunst

Bron: Open Universiteit

eerder bericht: (studie)

later bericht: (studie)

Op 6 maart 2019 is geslaagd voor de italiaanse renaissance 1300-1600 geplaatst in de rubriek studie.

Trefwoord: open universiteit.

Pagina's en rubrieken: home, museum, werk, studie en over mij.

Alle trefwoorden: kunst, midden-groningen, open universiteit en video.

Sociale media: facebook, twitter, instagram en linkedin.

Sluiten