info

Geslaagd voor Dichter bij de poëzie

Een 8 gehaald voor deze cursus uit de Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Open Universiteit

Inhoud

Het schijnt dat meer dan een miljoen Nederlanders en Vlamingen gedichten schrijven, niet alleen tijdens de sinterklaastijd, maar om hun hart te luchten. De Turing Gedichtenwedstrijd ontvangt jaarlijks meer dan tienduizend inzendingen, er zijn honderden websites waarop mensen hun verzen met de rest van de wereld delen, er zijn flink wat steden die zich een eigen stadsdichter permitteren en het aantal poëziecafés en -festivals groeit jaarlijks. Maar tegelijk heeft poëzie het imago moeilijk en abstract te zijn, slechts voor een klein groepje kenners en geïnteresseerden. De oplagen van poëziebundels zijn dan ook laag.
In het begin van de cursus wordt stilgestaan bij de historische wortels van het standaardbeeld van poëzie. Daarna komen de vele functies aan bod die poëzie in de maatschappij vervult, zowel op papier als daarbuiten. Van gelegenheidsgedicht tot individuele expressie, van kennisinstrument tot politiek pamflet: hoe valt poëzie te begrijpen als breed sociaal-cultureel fenomeen?
Daarnaast krijgt u in deze cursus de belangrijkste analytische instrumenten aangereikt waarmee u zelf poëtische teksten leert analyseren. Waarom worden regels afgebroken? Hoe werkt beeldspraak precies? Wie spreekt er in een gedicht en namens wie? Kortom, hoe komt betekenis tot stand in een gedicht en wat is de betekenis van poëzie als cultureel verschijnsel?
Ter afsluiting van de cursus staat de spanning tussen autonomie en engagement centraal: hoe kan poëzie zowel onafhankelijk als ook maatschappij betrokken zijn?

Om actuele, spannende, intrigerende en multimediale aspecten van poëzie aan den lijve te ondergaan, is het bezoek aan een poëzie-evenement (naar keuze) een verplicht onderdeel van de cursus. Zolang er beperkende maatregelen zijn vanwege het coronavirus, kan deze opdracht ook worden vervuld door een online-evenement te beschrijven.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus:
– heeft u kennis van verschillende functies van poëzie en de wijze waarop deze functies (door de tijd heen) worden ingevuld;
– bent u in staat de verschillende functies te kunnen plaatsen in cultuurhistorisch perspectief;
– heeft u kennis van belangrijkste analytische begrippen van de poëzieanalyse en kan die begrippen zelfstandig toepassen op teksten;
– bent u in staat om een poëzie-interpretatie en -analyse uit te voeren.

Bron: Open Universiteit

eerder bericht: (studie)

later bericht: (studie)

Op 17 februari 2021 is geslaagd voor dichter bij de poëzie geplaatst in de rubriek studie.

Trefwoord: open universiteit.

Pagina's en rubrieken: home, museum, werk, studie en over mij.

Alle trefwoorden: kunst, midden-groningen, open universiteit en video.

Sociale media: facebook, twitter, instagram en linkedin.

Sluiten