info

Geslaagd voor Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie

Een 8 gehaald voor deze cursus uit de Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Open Universiteit

Inhoud

De cursus Inleiding in de Arbeids- en Organisatiepsychologie is de kennismakingscursus voor de richting Arbeids- en Organisatie (A&O) psychologie. Centraal staat daarbij het verklaren en voorspellen van het gedrag van mensen op het werk. De cursus is opgebouwd rond de volgende vier thema’s:
– de werkplek en taken
– de werknemer zelf (op het individuele niveau)
– motivatie en leiderschap
– teams, groepen en de organisatie als geheel.

Deze cursus laat je kennismaken met vier rollen die psychologen binnen dit werkveld kunnen vervullen en de bijbehorende praktijkgerichte tools (vb. meetinstrumenten, interventietechnieken, evaluatie mogelijkheden) die beschikbaar zijn. A&O-psychologen die de rol van arbeidsdeskundige vervullen worden ingezet om werkplekken/taken te analyseren en medewerkers te begeleiden op het gebied van gezondheid en welzijn op het werk. In deze rol onderzoekt de A&O-psycholoog bijvoorbeeld oorzaken van fysieke of mentale werkbelasting en stress en zoekt naar oplossingen. De A&O-psycholoog die werkzaam is als HRM professional begeeft zich op het terrein van selectie en loopbaanbegeleiding. In deze rol is de A&O-psycholoog bijvoorbeeld betrokken bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, het ontwikkelen van assessment procedures en de ontwikkeling van de competenties van medewerkers. Als trainer/coach worden A&O-psychologen vaak ingeschakeld voor de begeleiding en ondersteuning van leerprocessen. De trainer biedt werknemers vooral leerdoelgerichte instructie en feedback. De coach opereert meer op de achtergrond en is op gezette tijden een klankbord en mentor voor de gecoachte. A&O-psychologen fungeren als organisatie-adviseur/consultant bij interne organisatieveranderingen zoals reorganisaties, overnames en aansturingsproblemen. Daarnaast bestaan er ook interne veranderaars of change agents die zorgdragen voor de interne procesbegeleiding tijdens de daadwerkelijke implementatie van veranderingen.

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus:
– heb je inzicht verkregen in het brede werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie;
– kun je de verschillende rollen beschrijven die psychologen vervullen binnen het werkveld van de arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie;
– kun je theorieën en modellen beschrijven die voor het uitvoeren van de verschillende rollen van belang zijn;
– kun je de belangrijkste vaardigheden benoemen die een psycholoog binnen het A&O-psychologisch werkveld dient te ontwikkelen;
– kun je diagnose-instrumenten en interventiemethoden beschrijven die psychologen binnen het werkveld hanteren;
– ben je in staat A&O-psychologische theorieën en thema’s toe te passen op de actualiteit;
– kun je een probleem diagnosticeren in het werkveld van de A&O psycholoog en hiervoor een passende interventie beschrijven.

Bron: Open Universiteit

eerder bericht: (studie)

later bericht: (studie)

Op 24 november 2012 is geslaagd voor inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie geplaatst in de rubriek studie.

Trefwoord: open universiteit.

Pagina's en rubrieken: home, museum, werk, studie en over mij.

Alle trefwoorden: kunst, midden-groningen, open universiteit en video.

Sociale media: facebook, twitter, instagram en linkedin.

Sluiten