Inhoud

Kunstobjecten hebben gemeen dat ze bijzonder zijn en speciaal gemaakt. Ontsluiting van het bijzondere en het speciale zorgt ervoor dat ‘wij’ veel kunnen leren over de ideeën van de mensen door en voor wie deze objecten zijn gemaakt. Het onderwerp van de cursus Inleiding kunstgeschiedenis 2: historisch overzicht is ook nu weer het object waarnaar gekeken wordt en hoe dat te doen. Daartoe verdiept deze cursus het instrumentarium dat u in Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken is aangereikt. De samenhang tussen de chronologisch gerangschikte beschreven hoogtepunten van het tekstboek 101 hoogtepunten van de westerse kunst met de te bestuderen hoofdstukken uit het tekstboek Manieren van kijken wordt nu als vanzelfsprekend ervaren. Nog nadrukkelijker dan in Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken worden kunstobjecten thematisch ingepast en in hun historische context geplaatst. Negentiende-eeuwse ontwikkelingen als de fotografie en de opleiding tot ingenieur stelden nieuwe opgaven aan de kunstenaar. In de schilderkunst leidde dit zowel tot de ontwikkeling van vele -ismen als tot de abstracte kunst. Waar de architect inmiddels afstand had genomen tot het Vitruviaanse gedachtegoed en/of zich te buiten was gegaan aan neostijlen, ging hij niet alleen nog rationeler aan de slag, maar zag hij ook af van ornamenten, uitmondend in het modernisme. Waar Marcel Duchamp de beeldende kunst definitief veranderde en de louter esthetische benadering van kunstobjecten inwisselde voor de kunst van het idee, werd de architect geacht ‘probleemstellend’ te werk te gaan. Tot slot probeert deze cursus u wegwijs te maken in het overweldigend aanbod van avant-gardekunst na 1970.

Vaardighedencomponent
In de cursus Inleiding kunstgeschiedenis 2: historisch overzicht worden de volgende vaardigheden verdiept:
– het deskundig leren kijken naar objecten van westerse kunst;
– de herkenning van feitelijke en materiële gegevens van objecten van westerse kunst en de juiste benoeming ervan.

Leerdoelen
– een globaal beeld verwerven van de ontwikkeling van de westerse beeldende kunst en architectuur;
– kennis van en inzicht verwerven in de regels van de architectuur en in het onderscheid van bijdragen van een architect en een ingenieur;
– methodische basiskennis verwerven over mogelijke benaderingswijzen van objecten van westerse kunst;
– toepassing van de hierboven opgedane kennis en inzichten.

Bron: Open Universiteit