info

Geslaagd voor Literatuurwetenschap

Een 8 gehaald voor deze cursus uit de Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Open Universiteit

Inhoud

In de propedeuse biedt de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen een Inleiding letterkunde aan. In die cursus hebt u kennisgemaakt met de analyse en interpretatie van literaire teksten en met literatuurgeschiedenis. In die Inleiding is om didactische redenen gekozen voor een nadruk op literaire structuren en technieken en op literatuurgeschiedenis.
De cursus Literatuurwetenschap plaatst de benadering van Inleiding letterkunde in een breder perspectief en is reflectief van opzet en benadering. De cursus probeert de vele waarom-vragen die men over literatuur kan stellen, te beantwoorden. Waarom is er literatuur? Waarom is literatuur wat het is? Waarom is volgens deskundigen een boek van een bepaalde auteur (nog) wel literatuur en een andere niet (meer)? Waarom vinden wij niet allemaal, altijd, dezelfde teksten literatuur? Waarom vindt u de ene tekst de moeite waard en de andere niet?
In de loop der jaren zijn er verschillende theorieën en benaderingswijzen ontwikkeld die het verschijnsel ‘literatuur’ nader zouden moeten kunnen verklaren. Benaderingen van literatuur worden in het Handboek Het leven van teksten thematisch aan de orde gesteld. Afhankelijk van de doelstelling van de onderzoeker zijn er verschillende invalshoeken mogelijk van het verschijnsel literatuur.
We hebben voor Het leven van teksten gekozen, omdat dit boek literatuur beschouwt als een veelzijdig cultureel verschijnsel, en laat zien dat de literatuurwetenschap het best beoefend kan worden binnen het bredere kader van de cultuurwetenschappen. Ook de relatie tussen literatuur en andere media is daarbij relevant.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus heeft u een overzicht van de verschillende theorieën en benaderingswijzen van het verschijnsel ‘literatuur’, kunt deze theorieën en benaderingen in onderling verband brengen, herkent ze in literatuurwetenschappelijk onderzoek, kunt de resultaten in specifiek onderzoek kritisch beoordelen en kunt de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende benaderingen aangeven.

Bron: Open Universiteit

Op 24 april 2019 is geslaagd voor literatuurwetenschap geplaatst in de rubriek studie.

Trefwoord: open universiteit.

Pagina's en rubrieken: home, museum, werk, studie en over mij.

Alle trefwoorden: kunst, midden-groningen, open universiteit en video.

Sociale media: facebook, twitter, instagram en linkedin.

Sluiten