Inhoud

De cursus Marketing betreft een kennismaking met het vakgebied marketing. Niet op een traditionele manier, zoals: leer het boek, maak de oefeningen, leer 3000 begrippen en vul de hokjes in tijdens een meerkeuzetentamen. In de cursus Marketing wordt u direct en voortdurend aan het werk gezet met realistische praktijkcasussen die via de cursussite en een reader worden aangeboden. Voor het werken met de problemen en de uitdagingen in het vakgebied marketing zult u gebruik willen maken van zowel de theorie (begrippen, concepten, methoden en technieken) als van praktijkcasussen. Dit sluit goed aan op de manier waarop (marketing)managers gebruikmaken van boeken en naslagwerken en de daarin aangetroffen theorie toepassen: eerst een totaalbeeld vormen van het probleemgebied en vervolgens de theorie vertalen naar en toepassen op een praktisch probleem. Het werken met casussen nodigt u uit om u in te leven in de rol van de verantwoordelijke manager en zo actief het leerproces te doorlopen. Op deze manier verworven kennis en vaardigheden blijven meer bij dan tijdelijke, eenzijdig ‘ingestampte’ feitenkennis.

Kortom, de cursus is:
– competentiegericht: beroepsgebonden vaardigheden staan centraal
– casusgestuurd: via praktijkcasussen wordt de theorie op natuurlijke wijze opgezocht en geïmplementeerd
– digitaal: vooral via internet
– te gebruiken als naslagwerk: tekstboek Grondslagen van de marketing van Bronis Verhage.

Leerdoelen
Deze cursus beoogt:
– inzicht te verschaffen in de betekenis en strekking van het begrip marketingmanagement;
– samenhang te tonen tussen de diverse aspecten en deelgebieden van marketingmanagement;
– te laten reflecteren op het gevoerde marketingmanagement in concrete praktijksituaties;
– gefundeerde analyses uit te laten voeren op concrete praktijksituaties;
– probleemgericht te laten werken;
– begrippen, methoden en technieken, die in de marketing worden gebruikt, verantwoord te laten toepassen op concrete praktijksituaties.

Bron: Open Universiteit