info

Geslaagd voor Naties, staten en nationalisme. Europa vanaf 1800

Een 9 gehaald voor deze cursus uit de Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Open Universiteit


Inhoud

De Europese geschiedenis sinds de Franse revolutie is in belangrijke mate bepaald door het nationalisme, te omschrijven als de problematiek van het al dan niet samenvallen van de grenzen van natie en staat. In deze cursus maakt u kennis met de ontwikkeling van het nationalisme in Europa in de periode van circa 1800 tot 1945. Daarnaast komen aspecten van de theorievorming van het nationalisme aan de orde, mede in samenhang met een casus over het Franse nationalisme in de periode 1870-1918.
Van het tekstboek ‘Nationalisme, naties en staten in Europa’ bestudeert u de Inleiding, Deel 1 ‘Van patriottisme tot nationalisme: patria en natio voor 1815’ (de paragrafen over de verlichting, de Franse Revolutie en het napoleontische rijk), Deel 2 ‘Van Wenen tot Frankfort, 1815-1848’ (Inleiding, Het systeem van Wenen, Nationalisme en Romantiek, Trajecten van Nationalisme en natievorming in afzonderlijke landen, Duitsland, Griekenland, De Lage Landen en de Slotbeschouwing), Deel 3 ‘IJzer en bloed: staatsvorming en nationalisme, 1848-1914’, Deel 4 ‘Voor de afgrond. Nationalisme in Europa, 1914 – 1945’ en de casus Frans nationalisme.

Leerdoelen
– het op hoofdlijnen verwerven van kennis en inzicht van het fenomeen nationalisme in de context van de Europese en mondiale geschiedenis sedert circa 1800;
– het verwerven van kennis en inzicht in historiografische en theoretische debatten over het fenomeen nationalisme;
– In kaart kunnen brengen van de empirische ontwikkeling van varianten van nationalisme in Europa in de periode circa 1800-1945;
– Leren omgaan met historiografische/theoretische inzichten uit het state of art debat op dit domein, toegesneden op de standpunten van E. Gellner (modernisme) en A. Smith (etno-symbolisme);
– Het onderzoeken van specifieke politieke en culturele aspecten van het Franse nationalisme in samenhang met verklaringsmodellen.

Na de bestudering verwachten we dat u:
– op hoofdlijnen beschikt over kennis en inzicht inzake aspecten van de politieke en culturele geschiedenis van Europa in de periode circa 1795-1914;
– in staat bent dwarsverbanden te zien tussen deze drie componenten;
– elementair inzicht hebt verworven in zowel de aard, de historische ontwikkeling en de hiermee gepaard gaande variatie in verschijningsvormen van het nationalisme;
– de interactie van het nationalisme met internationale en nationale politieke ontwikkelingen onderkent;
– begrijpt dat het nationalisme een specifieke culturele en een specifieke politieke dimensie bezit;
– de relevantie inziet van theorievorming en relevante geschiedschrijving voor het nationalisme onderzoek.
– kunt omgaan met een complex handboek.

Bron: Open Universiteit

Op 4 februari 2019 is geslaagd voor naties, staten en nationalisme. europa vanaf 1800 geplaatst in de rubriek studie.

Trefwoord: open universiteit.

Pagina's en rubrieken: home, museum, werk, studie en over mij.

Alle trefwoorden: kunst, midden-groningen, open universiteit en video.

Sociale media: facebook, twitter, instagram en linkedin.

Sluiten