info

Geslaagd voor Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1

Een 6 gehaald voor deze cursus uit de Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Open Universiteit

Inhoud

Blok 1 is een inleiding van vier leereenheden, die afwisselend de nadruk leggen op de taal Java en op de ontwikkelomgeving Eclipse. In dit blok maakt u kennis met objectoriëntatie door gebruik te maken van bestaande klassen. Eerst ontwikkelt u een heel eenvoudig Java-programma en voert dat met minimale hulpmiddelen uit, dus nog zonder ontwikkelomgeving. Dan leert u hoe u programma’s kunt schrijven en verwerken binnen de ontwikkelomgeving Eclipse. Vervolgens leert u programma’s te schrijven die gebruikmaken van eenvoudige vormen van keuze en herhaling. Tot slot van het blok leert u hoe u Eclipse kunt gebruiken om de programma’s te voorzien van een grafische gebruikersinterface.

In blok 2 leert u alles wat u voor deze cursus moet weten over objectoriëntatie. Dat begint met een inleiding op conceptueel niveau, dus (grotendeels) los van de taal Java. In deze leereenheid worden onder meer de concepten klasse en object uitgediept en worden de relaties tussen klassen verduidelijkt. Ook het in OO belangrijke begrip overerving komt hier voor het eerst aan de orde. Vervolgens leert u zelf klassen te definiëren. Ook leert u te werken met de uitgebreide Java-bibliotheek en de documentatie daarvan op het internet. De laatste leereenheid van het blok gaat over de manier waarop objecten in het geheugen zijn gerepresenteerd en de consequenties daarvan.

Blok 3 behandelt de implementatie van methoden (dit zijn in zekere zin de belangrijkste programma-eenheden, omdat de programmeur hier het gewenste gedrag van de objecten codeert). Door de gevolgde cyclische benadering hadden we daar in blok 1 al een voorschot op genomen. In dit blok worden alle elementaire opdrachten gedetailleerd behandeld: primitieve typen en expressies, keuzeopdrachten, herhalingsopdrachten en het werken met Strings en lijsten (arrays en ArrayLists). Het blok besteedt verder aandacht aan documenteren en testen (JUnit).

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus wordt van u verwacht dat u:
– vanuit een gegeven specificatie zelfstandig een eenvoudig objectgeoriënteerd programma bestaande uit een beperkt aantal klassen kan ontwerpen, waarbij iedere klasse een duidelijke, beperkte verantwoordelijkheid heeft;
– de syntaxis en semantiek van (delen van) de programmeertaal Java kan gebruiken om het ontwerp te implementeren in een werkend programma;
– een programma kan voorzien van een eenvoudige grafische gebruikersinterface;
– geheugenmodellen kan gebruiken om de werking van een programma te verklaren;
– eenvoudige algoritmen kan ontwerpen en implementeren;
– heldere en begrijpelijke Java-programmacode kan schrijven;
– klassen kan documenteren met Javadoc;
– testprogramma’s kan schrijven om de correcte werking van een klasse te testen.

Bron: Open Universiteit

eerder bericht: (studie)

later bericht: (studie)

Op 19 november 2014 is geslaagd voor objectgeoriënteerd programmeren in java 1 geplaatst in de rubriek studie.

Trefwoord: open universiteit.

Pagina's en rubrieken: home, museum, werk, studie en over mij.

Alle trefwoorden: kunst, midden-groningen, open universiteit en video.

Sociale media: facebook, twitter, instagram en linkedin.

Sluiten