Inhoud

De ontwikkelingsgeschiedenis van een individu is fascinerend, en tijdens de jonge jaren niet zelden stormachtig te noemen. Het vakgebied van de ontwikkelingspsychologie richt zich op de systematiek van psychologische veranderingen in de kinder- en jeugdjaren en behoort samen met functieleer, persoonlijkheidsleer en sociale psychologie tot de inhoudelijke basisvakken van de psychologieopleiding. Aan de hand van biologische, individuele en omgevingsinvloeden tracht de ontwikkelingspsycholoog de rijke, gevarieerde en complexe veranderingen in denken, redeneren, gedrag en functioneren, zoals die zich met voortschrijdende leeftijd voordoen, te beschrijven en te verklaren.
Omdat de cumulatieve invloed van toevallige en individu-gebonden factoren op de ontwikkeling de regelmaat en voorspelbaarheid van psychologische ontwikkelingen beperkt naarmate de levensloop vordert, gaat de aandacht binnen het vakgebied van oudsher uit naar de normatieve ontwikkeling in de vroege levensjaren. In deze cursus komen daarom de volgende ontwikkelingsthema’s aan bod: een theoretische uiteenzetting van het vakgebied, de conceptie en prenatale ontwikkeling, de geboorte, de babytijd, de peuter- en kleutertijd en de schooltijd. Je leert welke fysieke, cognitieve, persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkelingen plaatsvinden gedurende elk van deze periodes, en voor welke ontwikkelingstaken een individu zich steeds gesteld ziet.

Leerdoelen
De student is in staat om,
– een definitie te geven van het vakgebied ontwikkelingspsychologie en de belangrijkste onderwerpen en vraagstukken binnen het vakgebied noemen;
– de belangrijkste theoretische perspectieven binnen de ontwikkelingspsychologie te onderscheiden en deze koppelen aan de ontwikkelingen per levensfase;
– uit te leggen hoe de wetenschappelijke werkwijze kan worden gebruikt om vragen over de menselijke ontwikkeling te beantwoorden;
– aan te geven welke rol onze genetische erfenis speelt binnen de menselijke ontwikkeling, en hoe omgeving en genetische achtergrond interacteren bij het bepalen van menselijke eigenschappen;
– de prenatale ontwikkelingsstadia en de bedreigingen van de foetale omgeving te beschrijven;
– het verloop van de bevalling en de complicaties die er kunnen optreden bij de geboorte te beschrijven;
– te beschrijven en herkennen wat de belangrijkste fysieke, cognitieve, emotionele, sociale en persoonlijkheidsontwikkelingen zijn tijdens de babytijd, peutertijd, kleutertijd;
– te beschrijven en herkennen wat de belangrijkste fysieke, cognitieve, emotionele, sociale en persoonlijkheidsontwikkelingen zijn tijdens de peutertijd en kleutertijd;
– te beschrijven en herkennen wat de belangrijkste fysieke, cognitieve, emotionele, sociale en persoonlijkheidsontwikkelingen zijn tijdens de schooltijd.

Bron: Open Universiteit