info

Geslaagd voor Oude kunst. Feiten en visies

Een 8 gehaald voor deze cursus uit de Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Open Universiteit

Inhoud

De oud-Nederlandse schilderkunst, oftewel de kunst van de ‘Vlaamse primitieven’ zoals ze ook werd genoemd, heeft lange tijd het beeld bepaald van de kunstproductie ten noorden van de Alpen in de periode die in Italië als renaissance wordt aangeduid (1300-1600). Dit beeld is echter te beperkt. Inmiddels weten we dat er veel meer kunst geproduceerd werd, vaak in technieken die we tegenwoordig als artistieke kunstvormen minder hoog waarderen maar die vooral de tand des tijds minder goed hebben doorstaan dan de paneelschilderkunst. Dit noopt tot een nieuwe positiebepaling van de schilderkunst ten opzicht van het gehele krachtenveld. In deze cursus zullen verschillende kunstvormen aan de orde komen om zo een breder beeld van de cultuurhistorische context te verkrijgen. Aan de hand van verschillende invalshoeken zoals de functie van het artistieke medium, de uitdagingen van de materiaalkeuze en het maakproces, de betekenis van het werk en de rol die een werk op de contemporaine kunstmarkt speelde, kan uiteindelijk de positie van de schilderkunst nader bepaald worden. Als uitgangspunt biedt het tekstboek van Susie Nash een omvangrijk overzicht over verschillende kunst- en cultuurhistorische benaderingswijzen en een brede keuze aan verschillende kunstvormen. In de loop van de cursus verdiepen alle studenten zich in een specifieke kunstvorm om deze uiteindelijk in de algehele ontwikkeling te kunnen plaatsen.
Deze cursus Oude kunst. Feiten en visies dient twee doelen:
– Inhoudelijk zult u inzicht verwerven in de complexe wereld van de kunstproductie in de late middeleeuwen in Europa met focus op de Bourgondische Nederlanden.- Praktisch is dit een van de laatste cursussen vóór de bachelorscriptie. Daarom worden in deze cursus een aantal vaardigheden herhaald en geoefend die u voor het schrijven van een bachelorscriptie nodig zult hebben, ongeacht het onderwerp dat u kiest.

Leerdoelen
– Reflectie over ons huidige visie op oude kunst.
– Inzicht in de veelvuldigheid van de kunstproductie in de late middeleeuwen.
– De schilderkunst van deze periode kunnen plaatsen in de context van een meer omvattende kunstproductie.
– Herhaling en uitbreiding van de wetenschappelijke en kunsthistorische basisvaardigheden die nodig zijn voor het schrijven van een bachelorscriptie.
– Zelfstandig een eigen onderwerp kunnen ontsluiten en in een bredere kunsthistorische context kunnen plaatsen.

Bron: Open Universiteit

Op 9 oktober 2020 is geslaagd voor oude kunst. feiten en visies geplaatst in de rubriek studie.

Trefwoord: open universiteit.

Pagina's en rubrieken: home, museum, werk, studie en over mij.

Alle trefwoorden: kunst, midden-groningen, open universiteit en video.

Sociale media: facebook, twitter, instagram en linkedin.

Sluiten