info

Geslaagd voor Sociale psychologie

Een 7 gehaald voor deze cursus uit de Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Open Universiteit

Inhoud

In deze cursus maak je kennis met de belangrijkste sociaal-psychologische theorieën en inzichten. Er wordt ingegaan op thema’s zoals het waarnemen van individuen, zelfbeeld en zelfwaardering, intragroepsprocessen, attitudes en attitudeverandering, sociale invloed, stereotypen, vooroordelen en discriminatie, agressie en conflict, prosociaal gedrag zoals helpen en interpersoonlijke relaties. Daarnaast krijg je inzicht in sociaal-psychologische onderzoeksmethoden. Ook leer je hoe sociaal-psychologische theorieën kunnen worden toegepast om gedrag te veranderen.

Buren, collega’s, vrienden, familieleden of je partner: in het dagelijkse leven heb je vrijwel altijd te maken met anderen. De sociale psychologie biedt verklaringen voor veel herkenbare gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen in relatie tot elkaar. Zo weten we door de sociale psychologie bijvoorbeeld hoe mensen een eerste indruk van elkaar vormen en onder welke omstandigheden zij bereid zijn om een ander hulp aan te bieden.

De cursus Sociale psychologie is een basiscursus voor psychologiestudenten. Je raakt vertrouwd met sociaal-psychologische inzichten die veel worden toegepast in alle afstudeervarianten van de masteropleiding psychologie aan de Open Universiteit.

Leerdoelen
Nadat je deze cursus hebt bestudeerd, kun je:
– de belangrijkste ontwikkelingen beschrijven die de sociale psychologie heeft doorgemaakt tijdens haar geschiedenis.
– voorbeelden geven van bijdragen die de sociale psychologie heeft geleverd aan ons begrip van menselijke sociale interacties.
– een overzicht geven van de methoden en technieken die gebruik worden in sociaal psychologisch onderzoek.
– de belangrijkste theoretische kaders omschrijven voor de volgende sociaalpsychologische thema’s: het waarnemen van individuen, zelfbeeld en zelfwaardering, intragroepsprocessen, attitudes en attitudeverandering, sociale invloed, stereotypen, vooroordelen en discriminatie, agressie en conflict, prosociaal gedrag, interpersoonlijke relaties.
– de belangrijkste constructen die deel uitmaken van deze sociaalpsychologische thema’s definiëren en deze constructen van elkaar onderscheiden.
– sociaalpsychologische processen als zodanig herkennen en analyseren.
– aangeven hoe sociaalpsychologische theorieën kunnen worden toegepast om attitudes en gedrag te veranderen.

Bron: Open Universiteit

eerder bericht: (studie)

later bericht: (studie)

Op 16 november 2000 is geslaagd voor sociale psychologie geplaatst in de rubriek studie.

Trefwoord: open universiteit.

Pagina's en rubrieken: home, museum, werk, studie en over mij.

Alle trefwoorden: kunst, midden-groningen, open universiteit en video.

Sociale media: facebook, twitter, instagram en linkedin.

Sluiten