info

Geslaagd voor Webapplicaties: de clientkant

Een 9 gehaald voor deze cursus uit de Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Open Universiteit

Inhoud

Webapplicaties zijn van aard veranderd. De logica bevindt zich steeds vaker niet meer alleen aan de serverkant; de clientkant speelt een steeds grotere rol. Er zijn bijvoorbeeld applicaties waarbij de webserver alleen wordt gebruikt om gegevens op te bewaren, terwijl de applicatie geheel aan de clientkant draait. De spreadsheet-applicatie van Google is daar een sprekend voorbeeld van.
Scripting aan de clientkant is daarmee een steeds belangrijker onderdeel geworden van webapplicaties. Die scripting gebeurt vooral met JavaScript. JavaScript is een taal met veel mogelijkheden. Een nadeel van de taal is dat hij niet getypeerd is. Het is erg gemakkelijk om fouten te maken in JavaScript. Een goede programmeerstijl testen en veel refactoren zijn daarom extra van belang.
In deze cursus maakt u kennis met HTML en CSS, en leert u een groot aantal mogelijkheden van JavaScript kennen. We leggen daarbij de nadruk op een goede programmeerstijl. We laten u bovendien kennismaken met TypeScript, een getypeerde taal die gemakkelijk is te compileren naar JavaScript.

Blok 1 (De context) bevat een oriënterende leereenheid over internet en het world wide web. U krijgt hier een heel korte inleiding in wat het internet eigenlijk is, in de structuur van het world wide web als een systeem van clients en servers, en over de betekenis van termen als URL of HTTP.

Blok 2 (HTML en CSS) bevat een leereenheid over HTML en een leereenheid over CSS. Beide talen worden niet uitputtend behandeld: u wordt met deze cursus geen webontwerper, maar leert wel wat u over HTML en CSS moet weten als webontwikkelaar.

Blok 3 (JavaScript) geeft een inleiding in JavaScript, buiten de context van het web. U leert de principes van de taal, waarbij zowel het objectgeoriënteerde aspect als het functionele aspect aan bod komt. Ook leert u hoe u JavaScriptcode kunt inpakken in modules, en leert u hoe u uw code kunt testen en kunt documenteren. We besteden veel aandacht aan programmeerprincipes.

Blok 4 (JavaScript voor het web) laat zie hoe u JavaScript kunt gebruiken om een webapplicatie te bouwen. U maakt kennis met de DOM (Document object model), waarmee u de browser, de pagina en de elementen op de pagina als objecten kunt benaderen en manipuleren. U leert hoe u eventgebaseerd kunt programmeren in de browser, en u maakt kennis met jQuery, een JavaScript library die een aantal zaken gemakkelijker maakt, onder andere het binden van eventhandlers aan elementen in de pagina.
In dit blok leert u ook hoe u vanuit de clientkant kunt communiceren met de server, zodat u complete webapplicaties kunt schrijven.

Blok 4 (Software engineering) geeft ten slotte een overzicht van de manier waarop u, op een gedegen manier, een webapplicatie kunt ontwerpen en bouwen. Dat gebeurt in de vorm van een uitgebreide casus, waarin we op systematische wijze een applicatie refactoren. In dit blok maakt u ook kennis met TypeScript.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus kunt u:
– de basiselementen van de standaarden en technieken HTML, CSS, JavaScript, DOM en Ajax toepassen voor het ontwikkelen van webapps en webapplicaties
– de werking van een webapplicatie uitleggen, en daarbij aangeven wat de rol van de clientkant en van de serverkant is
– de voordelen uitleggen van het werken volgens webstandaarden
– in JavaScript programmeren volgens de programmeeraanwijzingen binnen de cursus
– een webapp of webapplicatie opzetten volgens de software-engineeringprincipes die binnen de cursus worden aangeleerd
– werken met de bibliotheek jQuery
– een JavaScriptapplicatie omzetten naar TypeScript
– bij het ontwerpen van een webapplicatie rekening houden met het feit dat de applicatie op een sterk uiteenlopende verzameling (en niet van te voren geheel gekende) platforms gebruikt zal worden, waaronder mobiele platforms.

Bron: Open Universiteit

Op 27 augustus 2013 is geslaagd voor webapplicaties: de clientkant geplaatst in de rubriek studie.

Trefwoord: open universiteit.

Pagina's en rubrieken: home, museum, werk, studie en over mij.

Alle trefwoorden: kunst, midden-groningen, open universiteit en video.

Sociale media: facebook, twitter, instagram en linkedin.

Sluiten